Rehabilitering – Kontorer Møterom Kjøkken Vinterhage Fasade

Totalrehabilitering der vi rev alt ned til betongen og bygget opp etter nye spesifikasjoner. Nye anlegg for ventilasjon, varme/kjøling og sanitær. Nytt elektrisk anlegg inkludert belysning, tele/data, brann og adgangskontroll samt KNX-styring.

Kontorer, møterom og åpne landskap er bygget i moderne utforming med glassfronter, nytt gulv og ny himling. Vinterhage ble bygget som utvidelse av sosial sone.

Fasade og vinduer er fornyet.

Beliggenhet

Oslo Sentrum

Areal

2202 m2

Type

Næringslokale