Rehabiliteringsprosjekter

Kundene våre er profesjonelle aktører, i hovedsak innen eiendomsmarkedet. Krav og forventninger til leveransekvalitet er derfor høye, både til selve produktet, men også til prosjektutførelse. Vi stiller derfor de samme høye kravene til oss selv. Vi setter alltid prosjektet i sentrum, og er svært opptatt av å levere avtalt produkt til avtalt tid.

Alle prosjekter vi påtar oss følges opp av en dedikert prosjektleder. Prosjektlederen er nøkkelpersonen i prosjektutførelsen, og eneste kontaktpunkt for oppdragsgiveren.

Med det blir kommunikasjonen enkel og strømlinjeformet, og gir et godt grunnlag for et tett og godt samarbeid.

Kundene våre er profesjonelle aktører, i hovedsak innen eiendomsmarkedet. Krav og forventninger til leveransekvalitet er derfor høye, både til selve produktet, men også til prosjektutførelse. Vi stiller derfor de samme høye kravene til oss selv. Vi setter alltid prosjektet i sentrum,og er svært opptatt av å levere avtalt produkt til avtalt tid.

Alle prosjekter vi påtar oss følges opp av en dedikert prosjektleder. Prosjektlederen er nøkkelpersonen i prosjektutførelsen, og eneste kontaktpunkt for oppdragsgiveren.

Med det blir kommunikasjonen enkel og strømlinjeformet, og gir et godt grunnlag for et tett og godt samarbeid.

SOM AVTALT

Næringsbygg

Oslo Sentrum

Næringsbygg

Drammensveien Skøyen

Næringsbygg

Lysaker