Torsdag 3. november ble ESO Entreprenør etter en omstendelig prosess, endelig formelt godkjent som miljøfyrtårnbedrift.

Miljøfyrtårn er en nasjonal miljøsertifiseringsordning driftet av Stiftelsen Miljøfyrtårn. Stiftelsen ble opprettet i 2003 av sentrale organisasjoner i næringsliv og offentlig forvaltning, blant dem Virke, NHO, LO og Innovasjon Norge, samt flere arbeidslivsorganisasjoner, kommuner og fylkeskommuner.

Stiftelsen Miljøfyrtårns hensikt er å heve bedrifters miljøprestasjon, og bedrifter eller virksomheter som oppfyller de definerte bransjevilkårene kan sertifiseres som Miljøfyrtårn.

Miljøfyrtårnsertifiseringen er et godt kjent sertifikat for alle virksomheter som vil dokumentere sin innsats for å ta vare på miljø og vise samfunnsansvar.

Per Bruem, daglig leder i ESO Entreprenør, sier det har vært en lang og krevende prosess å få sertifiseringen.

– Det har vært mye jobb å få alt på plass, men dette er viktig arbeid! For oss betyr det at vi forplikter oss enda mer for miljøet. Rent praktisk handler det om at vi må gjøre om på en del av rutinene våre, og det handler om at vi må stille enda større krav til våre samarbeidspartnere for å oppnå de ambisiøse målsetningene vi har satt oss. Vi er skikkelig stolte over å nå være sertifisert som Miljøfyrtårn, dette er ikke noe vi tar lett på sier Bruem.

– Dette skal vi nå feire. Neste torsdag skal vi ut å spille bowling og ta en øl for å markere sertifiseringen, sier han.

Selv om det nå er bekreftet at ESO Entreprenør er sertifisert, har de ennå ikke mottatt sertifikatet. ESO vil bli invitert av ordfører i Bærum, Lisbeth Hammer Krog, til å motta sertifikatet i en storstilt seremoni på rådhuset senere.

– Det viktigste med en slik sertifisering er at vi forplikter oss til grønn omstilling, ikke selve sertifikatet i seg selv. Men jeg tenker det er viktig og riktig å skape litt høytidelighet rundt overrekkelsen, det viser at en slik sertifisering henger høyt! Dette er en viktig nasjonal sertifiseringsordning, som også er anerkjent av EU. Dette beviser at ordningen holder høy kvalitet og standard, på linje med andre internasjonale sertifiseringer. Vi gleder oss til overrekkelsen, avslutter Bruem.