I november ble det klart at ESO Entreprenør etter en omstendelig prosess ble sertifisert som Miljøfyrtårn. Nå, rett før jul mottok de sertifikatet i en høytidelig overrekkelse hos ordføreren i Bærum.

Å være miljøfyrtårn betyr at en bedrift har kvalifisert seg til et sertifikat som viser at de har en høy standard når det gjelder å ta hensyn til miljøet i sine aktiviteter og arbeid. Miljøfyrtårn-sertifiseringen er et nasjonalt sertifiseringssystem som er utviklet av Miljøfyrtårn Norge, og er basert på internasjonale prinsipper for bærekraftig utvikling.

For å bli sertifisert som miljøfyrtårn, må man gjennomføre en omfattende vurdering av sin miljøpåvirkning og ha en systematisk miljøledelse i samsvar med kravene i Miljøfyrtårn-standarden. Bedriften må også vise til en plan for hvordan de skal fortsette å forbedre sitt miljøarbeid og redusere sin miljøpåvirkning.

Per Bruem, daglig leder i ESO Entrerpenør, sier de er svært stolte over å nå være sertifisert, og at det var en hyggelig opplevelse å motta sertifikatet fra ordføreren. Han sier det har vært mye jobb med å få på plass alt slik at de fikk sertifiseringen, men at det er viktig med et fokus på bærekraft i byggebransjen. Han oppfordrer derfor flere i bransjen til å sette i gang jobben med å få på plass sertifisering. Om det er et konkurransefortrinn å være sertifisert kan han ikke svare på, men det viser i hvert fall at ESO tar miljø på alvor, og at kunden kan være trygg på at ESO gjør sitt beste for å være bærekraftige.