Som byggherre har du ansvaret for å sikre at byggeprosjektet ditt blir gjennomført på en sikker og effektiv måte. Men det er mange fallgruver du kan gå i.

Her er noen av de vanligste fallgruvene du bør være oppmerksom på:

Manglende planlegging og forberedelser


Det er viktig å ha en detaljert plan for prosjektet ditt, inkludert budsjett, fremdriftsplan og ressurser som kreves. Manglende planlegging kan føre til forsinkelser, kostnadsoverskridelser og dårlig kvalitet på sluttresultatet.

Manglende research før valget av entreprenør


Valget av entreprenør er en viktig beslutning når man skal gjennomføre et byggeprosjekt. Det er viktig å velge en entreprenør som har god erfaring og kompetanse innen det aktuelle prosjektets område, og ikke minst en god historikk for å fullføre prosjekter som avtalt.

Slik velger du riktig entreprenør

Dårlig kommunikasjon og samarbeid


God kommunikasjon og samarbeid mellom alle involverte parter er avgjørende for å unngå misforståelser og uklarheter. Sørg for å ha regelmessige møter med entreprenører og andre interessenter for å holde alle oppdatert på fremdriften.

Dårlig kontraktsstyring og innhold


En solid kontrakt som klart beskriver ansvarsfordelingen og forventningene til begge parter er viktig for å unngå misforståelser og uklarheter. Sørg for å lese og forstå alle kontraktdetaljer og sørg for at alle involverte parter har samme forståelse.

Ignorere lovpålagte krav


Å ikke overholde lover og forskrifter kan føre til alvorlige konsekvenser, både juridisk og økonomisk. Det er viktig at du gjør deg kjent med alle relevante lover og forskrifter.

Utilstrekkelig budsjettering


Å ha et realistisk, detaljert og avtalt budsjett er viktig for å unngå kostnadsoverskridelser. Det er viktig å inkludere alle kostnader som kan oppstå i løpet av prosjektet, inkludert materialkostnader, arbeidskraft og eventuelle uforutsette utgifter. Det er også viktig å ha gode rutiner for håndtering av endringer underveis.

Manglende kvalitetssikring


Å overse kvaliteten på utførelse kan føre til problemer og kostbare reparasjoner senere. Sørg for å ha en plan for å overvåke og sikre kvaliteten på arbeidet som utføres.

Ignorere HMS


Helse- miljø og sikkerhet på byggeplassen er lovpålagt. Sørg for å ha en grundig plan for HMS-arbeid. Det er din jobb som byggherre å påse at totalentreprenøren gjennomfører HMS-arbeidet i henhold til din SHA-plan.